ПАРКИРАНЕ


Тарифа за престой в паркинг „Парк Център София“, считано от  01.06.2019 г.

  • Безплатен престой – 1 час;
  • Престой от 1 (един) час до 2 (два) часа – 1 (един) лев с ДДС;
  • За всеки започнат час след 2-ия (втория) час – 2 (два) лева/час с ДДС;
  • Изгубен билет – глоба 20 лв.

1.     В рамките на 60-минутния гратисен период не можете да заплатите престоя си, тъй като не дължите нищо.

При проверка на билета в рамките на 60-минутния гратисен период разплащателната станция ще Ви информира, че не дължите нищо.

Заплащането на престоя в паркинга може да се извърши на разплащателната станция след изтичане на 60-минутния гратисен период.

2.     От 61-та минута на престоя Ви дължите такса - 1 лв.

При напускане на паркинга след изтичане на 60-минутния гратисен период

ще е необходимо да заплатите престоя си. Ако не сте го направили на разплащателните станции на територията на мола, то това може да стане само на  на бариерата на изхода откъм бул. Арсеналски.

Заплащането на такса от 1 лв. може да стане във всеки един момент в рамките на 2-часовия престой, но след изтичането на гратисните 60- минути.

3. След изтичане на 2-часовият период тарифата Ви за престой е - 2 лв/час.

Т.е. всеки започнат час след втория се таксува 2 лв./час.

4. При престой над 2 часа важат същите условия за напускане,

описани в т. 3.

5. Моля, пазете билетите си до окончателно напускане на паркинга!

Такса за загубен или унищожен билет е 20 лв.

Клиенти на CINE GRAND:

  • престой до 4 часа – безплатен;
  • за всеки следващ час – 2 лв./час с включен ДДС.

Важи при валидиран билет на касите на CINE GRAND в „Парк Център София“.

Клиенти на Автомивка "Радиал":

  • престой до 1,5 часа – безплатeн;
  • за всеки следващ час – 2 лв./час с включен ДДС.

Важи при валидиран билет в Автомивка „Радиал 2000“ в „Парк Център София“.

Клиенти на фитнес център Next Level:

  • престой до 2 часа – безплатeн;
  • за всеки следващ час – 2 лв./час с включен ДДС.

Важи при валидиран билет във фитнес център Next Level в „Парк Център София“.

Забранено е навлизането и паркирането в подземните нива на автомобили с АГУ.

Работно време:

Всеки ден: 08:30 – 02:00 часа

При възникване на проблеми със системата или въпроси, моля обърнете се към служителите на паркинга.