Стена за катерене - Park Center

КАТЕГОРИЯ: Спорт и забавление

ТЕЛЕФОН: +359 888 121 177

www.stiskaliti.com

Съоръжението е предназначено за широката аудитория и цели популяризирането на катеренето и алпинизма. Хватките и маршрутите по стената са съобразени с уменията на начинаещите катерачи, но има места, където и напредналите могат да се затруднят. Цялата необходима екипировка и инструктаж се предоставят на място. Катеренето се извършва единствено с помощта на инструктор.

Стената е копие на естествена скала, намираща се в района на гр. Ловеч, висока е 6,60 метра и по нея са наредени 14 катерачни маршрута с различно ниво на трудност. Общата височина от партера до горния ръб е 20 метра!

* Моля имайте пред вид, че през уикенда работното време на стената за катерене е 12:00 - 19:00 часа.