The North Face - Park Center

КАТЕГОРИЯ: Мода

ТЕЛЕФОН: +359 894 422 288

www.strim-co.com

EMAIL: thenorthface-pcs@strim-co.com

Основната мисия на The North Face остава непроменена от 1966 г.:
Осигуряване на най-добрата екипировка за спортните натури  и за съвременните изследователи и любители на природата. Да ги подкрепим в устрема им да запазят природата и да вдъхновим онези, които мечтаят да опознаят природата около тях.