13 март

Извънредно положение

Уважаеми Посетители, 
 

На основание заповед на министъра на здравеопазването РД-01-154/ 26.03.2020 г.  с настоящото Ви уведомяваме, че преустановяваме достъпа на посетителите на Парк Център София до 12.4.2020. Чрез пропусквателен режим ще се допускат посетители само до следните обекти:

- Billa 8:00 -22:00

- Zoo Center 10:00 -20:00

 Lilly Drogerie 09:19:00

- Берёзка; 10:00 -20:00

- Аптека Europharm 10:00 -20:00

-POST Bank 10:00 -18:00

-Fibank 10:00 -18:00

-SDI Insurance 10:00 -20:00

-Easy Pay 09:00 -20:00 

- Старата Фурна -10:00 -20:00

 

 

Тези обекти ще работят с нормално работно време.
 

Екипът на Парк Център