Piraeus bank - Park Center

КАТЕГОРИЯ: Услуги и технологии

ТЕЛЕФОН: 0700 12 002

РАБОТНО ВРЕМЕ: 10:00 - 22:00

www.piraeusbank.bg

Банка Пиреос е част от Финансова Група Пиреос, която ръководи група компании, обхващащи всички финансови и банкови дейнсти на гръцкия пазар ( универсална банка)  и е една от  най-динамичните и активни организации в гръцката икономика.

Финансова Група Пиреос притежава изключително ноу-хау в областта на малките и средни предприятия, селското стопанство, банкиране на дребно, лизинг, стокови пазари и инвестиционно банкиране.

През 2012г.  и 2013 г. Групата   осъществява поредица от търговски сделки ( придобиване на "здравата " част от ATEBank, на Geniki Bank, на Millennium Bank Гърция, както и  банкови операции на три кипърски банки в Гърция ), като по този начин допълнително укрепва своята позиция на пазара  и допринася активно за преструктурирането на гръцката икономика.

В края на м. септември 2016 г. Групата притежава мрежа от 931 клона, осигурява над 18 хиляди работни места и обслужва 5,6 млн клиенти в 8 страни.

Финансова Група Пиреос, съчетава бизнес развитие със социална отговорност, подкрепя систематично отношенията си със своите социални партньори, като акцентира върху опазването на природната и културна среда.